Domintell

Aansprakelijkheid van Domintell

Clausule van niet-aansprakelijkheid.

De website van Domintell wil de toegang van het publiek tot informatie over zijn producten en diensten bevorderen.

Het is onze bedoeling om exacte en up-to-date informatie te leveren. We zullen er alles aan doen om de fouten die ons gemeld worden, te corrigeren.

Trump sa wijst echter alle aansprakelijkheid af over de informatie die vermeld is op deze website.

Trump sa. wil de ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk beperken. Maar sommige gegevens of informatie aanwezig op onze website kunnen eventueel aangemaakt of gestructureerd zijn in bestanden of formaten die niet vrij van fouten zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze service niet onderbroken of op een andere wijze aangetast zal worden door zulke problemen.

Trump sa. wijst elke aansprakelijkheid af betreffende problemen van dit type die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze website of van elke andere externe website waarnaar verwezen wordt.

Deze niet-aansprakelijkheidsclausule is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van Trump sa te beperken op een manier die tegengesteld is aan de vereisten gesteld in de toepasselijke nationale wetgevingen of om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waar dit niet mogelijk is in hoofde van voormelde wetgeving.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Door het formulier dat u terugvindt op de contactpagina in te vullen geeft u Trump sa expliciet het recht om uw gegevens te registreren en te verwerken.

Uw gegevens zullen geregistreerd worden in de database van Trump sa. Die is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. U behoudt zich het recht voor om op elk moment uw persoonlijke gegevens die Trump sa. heeft geregistreerd in te kijken, de nodige wijzigingen aan te brengen of aan Trump sa. te vragen om de gegevens te schrappen.

U kunt extra informatie krijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacy.fgov.be/

Domintell sa. Zoning II, rue de la Maîtrise, 9 - 1400 Nivelles - + 32(0)67 88 82 50 – info@domintell.com
Domintell France  - 8 rue Maréchal de Lattre de Tassigny  -  59017 LILLE
Domintell España, S.L. - C/ Buxeda, 71 - 08203 Sabadell, BARCELONA - +34 931749925 - info@domintell.es